Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-small_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-cart_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-home_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-medium_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-large_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-small_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-home_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-large_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => OstroVit A-AKG SHOT 80ml
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-small_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-cart_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-home_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-medium_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-large_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/393-small_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/393-home_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/393-large_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Nutrend AAKG compressed caps 120 capsule
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-small_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-cart_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-home_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-medium_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-large_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/494-small_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/494-home_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/494-large_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => QNT AAKG 4000 100 tablete
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-cart_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-medium_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/75-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/75-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/75-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Dorian Yates Nutrition PreWorkout Blood and Guts 340 g
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-cart_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-medium_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/172-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/172-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/172-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Dorian Yates Nutrition PreWorkout Blood and Guts 340 g
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-small_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-cart_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-home_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-medium_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-large_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/589-small_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/589-home_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/589-large_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Weider L-Arginine 100 capsule
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-small_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-cart_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-home_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-medium_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-large_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/391-small_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/391-home_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/391-large_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Now L-Arginine 500 mg 100 capsule
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-small_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-cart_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-home_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-medium_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/391-large_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/391-small_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/391-home_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/391-large_default/now-l-arginine-500-mg-100-capsule.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Now L-Arginine 500 mg 100 capsule
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-small_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-cart_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-home_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-medium_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/589-large_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/589-small_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/589-home_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/589-large_default/weider-l-arginine-100-capsule.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Weider L-Arginine 100 capsule
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-cart_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-medium_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/75-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/75-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/75-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/75-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Dorian Yates Nutrition PreWorkout Blood and Guts 340 g
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-cart_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-medium_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/172-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/172-small_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/172-home_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/172-large_default/dorian-yates-nutrition-preworkout-blood-and-guts-340-g.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Dorian Yates Nutrition PreWorkout Blood and Guts 340 g
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-small_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-cart_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-home_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-medium_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/494-large_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/494-small_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/494-home_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/494-large_default/qnt-aakg-4000-100-tablete.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => QNT AAKG 4000 100 tablete
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-small_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-cart_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-home_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-medium_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/393-large_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/393-small_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/393-home_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/393-large_default/nutrend-aakg-compressed-caps-120-capsule-arginina.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Nutrend AAKG compressed caps 120 capsule
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-small_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-cart_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-home_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-medium_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-large_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-small_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-home_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1129-large_default/ostrovit-a-akg-shot-80ml.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => OstroVit A-AKG SHOT 80ml
)
Array
(
  [bySize] => Array
    (
      [small_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-small_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
          [width] => 98
          [height] => 98
        )

      [cart_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-cart_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
          [width] => 125
          [height] => 125
        )

      [home_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-home_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
          [width] => 250
          [height] => 250
        )

      [medium_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-medium_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
          [width] => 452
          [height] => 452
        )

      [large_default] => Array
        (
          [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-large_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
          [width] => 800
          [height] => 800
        )

    )

  [small] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-small_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
      [width] => 98
      [height] => 98
    )

  [medium] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-home_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
      [width] => 250
      [height] => 250
    )

  [large] => Array
    (
      [url] => https://www.kiwigym.ro/1184-large_default/nutrend-aakg-7500-20-shot-x-25ml.jpg
      [width] => 800
      [height] => 800
    )

  [legend] => Nutrend AAKG 7500 - 20 shot X 25ML
)
Cauți aakg? Alege din oferta KiwiGym.ro